സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ ആകര്‍ഷിക്കാൻ സിക്‌സ് പാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല; പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ്

വെളുത്ത് ഫ്രീക്കനായി നടന്നാലേ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആകര്‍ഷണം തോന്നൂ എന്നൊരു ധാരണ പുരുഷന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ ശക്തമായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന്‍മാരില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുറംമോടിക്ക് പകരം വ്യക്തിത്വത്ത...

- more -