ഡോക്‌ടറുടെ ദുരൂഹമരണം; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാൻ കർണ്ണാടകയിലേക്കും പ്രക്ഷോഭം, പൈവളിഗെയിലും പ്രകടനം

ബദിയടുക്ക / മാംഗ്ലൂർ: ബദിയടുക്കയിലെ ദന്ത ഡോക്ടർ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ദുരൂഹ മരണം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം കർണ്ണാടകയിലേക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹവ്യക സഭയുടെ നേത്യത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് മാംഗ്ലൂരുവിൽ...

- more -