ബെള്ളിപ്പാടി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര്‍ വിജ്ഞാനവും വിനയവും കൈമുതലാക്കിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭ; എ.പി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര്‍ മാണിക്കോത്ത്

ദേളി(കാസർകോട്): കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മോട് വിടപറഞ്ഞ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ ബെള്ളിപ്പാടി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര്‍ നിരവധി ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത ഗുരുവര്യരും വിനയം കൈമുതലാക്കിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭയുമാണെും സഅദിയ്യ ശരീഅത്ത് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ എ...

- more -