15ലധികം വിഭവങ്ങൾ; ഈ സദ്യ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷപ്രഭു ആകാം; വമ്പൻ ഓഫർ

ഡൽഹിയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക താലി വിളമ്പുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ഹോട്ടലുകളിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ താലി അല്ല ഇത്. മിക്ക താലികളിലും പരമാവധി അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ അയൺ മാൻ താലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ താലിയിൽ 15ലധികം ...

- more -