അനിയന്തിതമായ ജലചൂഷണം തടയണം; കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടാന്‍ മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കും: ജില്ലാ വികസന സമിതി

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ രൂക്ഷമാകുന്ന കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന്മുന്‍കരുതലായി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പുഴകളിലേയും ജലാശയങ്ങളിലേയും ജലം സംരക്ഷിക്കണം. അനിയന്തിതമായ ജലവിനിയോഗം തടയണം.കേരള ജല അതോറിറ്...

- more -
ദേശീയ പാത വികസനം; പൊയിനാച്ചി ജംഗ്ഷനില്‍ അടിപാത നിര്‍മ്മിക്കണമെന്ന് സി.എച്ച്.കുഞ്ഞമ്പു എം.എല്‍.എ

കാസർകോട്: ദേശീയപാത നിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച് പൊയിനാച്ചി ജംഗ്ഷനിലെ നാട്ടുകാരുടെ പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുല്ലൂര്‍ വില്ലേജില്‍ ചാലിങ്കാല്‍ മൊട്ടയില്‍ സ്ഥലം വിട്ടു നല്‍കിയ പത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളുടെ സഞ്ചാരമാര്‍ഗ്ഗം തടസ്സപ്പെട്ടത് പരിഹരിക്കുന്നത...

- more -