ദയാബായിയുടെ സമരം; സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയത് ഒരേയൊരു ആവശ്യത്തിന് മാത്രം, മന്ത്രിമാരുടെ ചര്‍ച്ചയിലെ തീരുമാനങ്ങള്‍ രേഖാമൂലം കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം: എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഇരകളുടെ ദുരിതം പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമരം നടത്തുന്ന ദയാഭായിക്ക് രേഖാമൂലം ഉറപ്പുനല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് എന്ന ആവശ്യം മാത്രമാണ് അംഗ...

- more -