എ.പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ള നേതാവ്; മാഹിൻ കേളോട്ട്

കാസർകോട്: ദളിത് ലീഗ് നേതാവും മലപ്പുറം മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമായിരുന്ന എ.പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊതു സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ള നേതാവാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർകോട് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് മാഹിൻ കേളോട്ട് പറഞ്ഞു. ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യ...

- more -