അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ജില്ലാതല സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെൻ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ദളിത് ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ ദളിത് യുവാക്കളുടെ കായിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദളിത് ലീഗ് ജില്ലാകമ്മിറ്റി തളങ്കരമാലിക് ദീനാൽ മുസ്‌ലിം ഹൈസ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ന് നടത്തിയഅയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ജില്ലാതല ഫുട്ബോൾസെവൻസ് ടൂർണ്ണമെൻ്റ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്ര...

- more -