ഫ്ലൈ ഓവറിൽ നിന്ന് നോട്ടുകൾ വാരി താഴേക്കെറിഞ്ഞ് യുവാവ്; പണം വാരാൻ ഓടിക്കൂടി ആളുകൾ; ബംഗളൂരുവിൽ നടന്നത്

ബംഗളൂരു നഗരത്തിലെ ഫ്ലൈഓവറിൽ നിന്ന് കറൻസി നോട്ടുകൾ താഴെക്ക് വാരിയെറി‍ഞ്ഞ് യുവാവ്. ബെംഗളൂരുവിലെ കെ.ആർ മാർക്കറ്റിനു സമീപത്തെ ഫ്ലൈഓവറിലാണ് സംഭവം. നോട്ടുകൾ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതോടെ ഫ്ലൈഓവറിലും താഴെയും വൻ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടി. ഇത് വൻ ഗതാഗതക്ക...

- more -