പ്രഥമ മർച്ചൻ്റ്സ് യൂത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ട്രോഫി ഓറഞ്ച് അസോസിയേറ്റിന്

കാസർകോട്: സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവ കാരുണ്യ മേഖലകളിൽ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാസർകോട് മർച്ചൻ്റ്സ് യൂത്ത് വിംഗിൻ്റെ നേതൃത്യത്തിൽ നടന്ന ഓവർ അം ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ പ്രഥമ യൂത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ട്രോഫി ഫൈനനിൽ നിക്കോടിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഓ...

- more -