ആര്‍.എസ്.എസിൻ്റെ വക്താവാണെന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരു ഗവര്‍ണറെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല; എം.വി ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: ആര്‍.എസ്.എസിൻ്റെ വക്താവാണെന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരു ഗവര്‍ണറെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദന്‍. ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പ്രചരണ സ്ഥലമായി രാജ് ഭവനെ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്...

- more -