ഗോമൂത്രത്തിന് ഔഷധ ഗുണമില്ല; ഗവേഷണം അനാവശ്യ ധൂര്‍ത്ത്; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കത്തയച്ച്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗോമൂത്രം, ചാണകം എന്നിവയ്ക്ക് ഔഷധ ഗുണമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. ഇവയുടെ ഔഷധ ഗുണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങള്‍ അനാവശ്യ ധൂര്‍ത്താണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കത്...

- more -