കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിന് മൊബൈല്‍ ആപ്പ്; ‘കോ വിന്‍’ ആപ്പുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിന് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ‘കോ വിന്‍’ എന്ന പേരുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്‍ മൊബൈലില്‍ ലഭ്യമാകും. വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിന്‍റെ ഏകോപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാക്‌സിന്‍...

- more -