കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 38,460 പേർക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 939; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 26.64

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 38,460 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 5361, കോഴിക്കോട് 4200, തിരുവനന്തപുരം 3950, മലപ്പുറം 3949, തൃശൂർ 3738, കണ്ണൂർ 3139, പാലക്കാട് 2968, കൊല്ലം 2422, ആലപ്പുഴ 2160, കോട്ടയം 2153, പത്തനംതിട്ട 1191, വയനാട് 1173, ഇടുക്കി...

- more -