കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശ്വാസികൾ; ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം വീടുകളിൽ ഒതുക്കി; സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റമളാനും ലളിതമായ പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയത് പുതു അനുഭവം; എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ചാനൽ ആർ.ബിയുടെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ

ലോ​ക്ഡൗ​ണ്‍ കാ​ല​ത്ത്​ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന റമളാൻ മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പുതു അനുഭവമാണ് നൽകിയത്. നോമ്പ് മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി ശവ്വാൽ പുലരിയിൽ കടന്നു വന്ന ചെറിയ പെരുന്നാളും ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ലളിതമായ രീതിയിൽ ഇത്തവണ വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിച്ചു. പള്...

- more -