കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 41,953 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 1056; കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പരിശോധിച്ചത് 1,63,321 സാമ്പിളുകൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 41,953 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 6558, കോഴിക്കോട് 5180, മലപ്പുറം 4166, തൃശൂര്‍ 3731, തിരുവനന്തപുരം 3727, കോട്ടയം 3432, ആലപ്പുഴ 2951, കൊല്ലം 2946, പാലക്കാട് 2551, കണ്ണൂര്‍ 2087, ഇടുക്കി 1396, പത്തനംതിട്ട 128...

- more -
കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 2389 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 80; രോഗവിമുക്തി 1946; സമ്പർക്കം 2115

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 2389 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് 325, എറണാകുളം 283, മലപ്പുറം 250, കണ്ണൂര്‍ 248, തിരുവനന്തപുരം 225, തൃശൂര്‍ 208, കോട്ടയം 190, കൊല്ലം 171, ഇടുക്കി 95, പാലക്കാട് 9...

- more -
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1989 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 92; രോഗവിമുക്തി 1865; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 3.9

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 1989 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് 301, കണ്ണൂര്‍ 205, തിരുവനന്തപുരം 202, മലപ്പുറം 193, എറണാകുളം 188, കോട്ടയം 152, കൊല്ലം 147, ആലപ്പുഴ 110, പത്തനംതിട്ട 101, തൃശൂര...

- more -
കേരളത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച 2035 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 84; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 3.49; മരണങ്ങൾ 12

കേരളത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച 2035 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് 255, എറണാകുളം 232, കൊല്ലം 224, കണ്ണൂര്‍ 205, മലപ്പുറം 173, കോട്ടയം 168, തിരുവനന്തപുരം 162, തൃശൂര്‍ 153, ആലപ്പുഴ 133, കാസർകോട് 84, പാലക്കാട് 80, പത്തനംതിട്ട 70, വയനാട് 53,...

- more -
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5397 പേർക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 146; രോഗവിമുക്തി 5332; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 7.25

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 5397 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു. എറണാകുളം 589, കോട്ടയം 565, പത്തനംതിട്ട 542, മലപ്പുറം 529, കോഴിക്കോട് 521, കൊല്ലം 506, ആലപ്പുഴ 472, തൃശൂർ 472, തിരുവനന്തപുരം 393, കണ...

- more -
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 5716 പേർക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 83; രോഗവിമുക്തി 5747; മരണങ്ങൾ 16

കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 5716 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു. എറണാകുളം 755, കോട്ടയം 621, കൊല്ലം 587, തൃശൂർ 565, പത്തനംതിട്ട 524, കോഴിക്കോട് 501, മലപ്പുറം 454, തിരുവനന്തപുരം 383, കണ്ണൂർ 340, ആ...

- more -
കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 3346 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 35; രോഗവിമുക്തി 3921; മരണങ്ങള്‍ 17

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 3346 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു. എറണാകുളം 574, കോഴിക്കോട് 385, മലപ്പുറം 357, കൊല്ലം 322, കോട്ടയം 308, തിരുവനന്തപുരം 296, കണ്ണൂര്‍ 187, തൃശൂര്‍ 182, ആലപ്പുഴ 179,...

- more -
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5624 പേർക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 97; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 8.94

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 5624 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു. എറണാകുളം 799, കോഴിക്കോട് 660, കോട്ടയം 567, തൃശൂർ 499, മലപ്പുറം 478, കൊല്ലം 468, പത്തനംതിട്ട 443, ആലപ്പുഴ 353, തിരുവനന്തപുരം 301, ഇടുക...

- more -
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3757 പേർക്ക് കോവിഡ്-19; കാസര്‍കോട് 32 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ 4

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 3757 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അറിയിച്ചു. മലപ്പുറം 1023, കോഴിക്കോട് 514, പാലക്കാട് 331, എറണാകുളം 325, കോട്ടയം 279, തൃശൂർ 278, ആലപ്പുഴ 259, തിരുവനന്തപുരം 229, കൊല്ലം 198, കണ്ണൂർ 144, പത്തനം...

- more -
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 6010 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; കാസർകോട് 81; രോഗവിമുക്തി 6698

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 6010 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് 807, തൃശൂര്‍ 711, മലപ്പുറം 685, ആലപ്പുഴ 641, എറണാകുളം 583, തിരുവനന്തപുരം 567, കൊല്ലം 431, കോട്ടയം 426, പാലക്കാട് 342, കണ്ണൂര്‍ 301, പ...

- more -