കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട്; തോമസ് ഐസക്കിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം, ഇ.ഡി സമൺസ് അയയ്ക്കുന്നത് കോടതി വിലക്കി

കൊച്ചി: കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് കേസിൽ തോമസ് ഐസകിന് താത്കാലിക ആശ്വാസം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സമൻസ് അയക്കുന്നത് കോടതി താത്കാലികമായി വിലക്കി. കേസിൽ റിസർവ് ബാങ്കിനെ കക്ഷി ചേർക്കും. തോമസ് ഐസക്ക് അടക്കമുള്ളവരോട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തിപര...

- more -

The Latest