കാസര്‍കോട് സബ്‌ജില്ല സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍; ടി.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ് നായന്മാര്‍മൂലയും സി.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെമനാടും ജേതാക്കള്‍

കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് നഗരസഭ ആതിഥ്യമരുളിയ കാസര്‍കോട് സബ്‌ജില്ല സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ജൂനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ടി.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ് നായന്‍മാര്‍മൂലയും സബ്‌ജൂനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ സി.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെമനാടും ജേതാക്കളായി. ജൂനിയര...

- more -

The Latest