സിറ്റി ഗോൾഡ് കിഡ്‌സിൽ സഫർ മെഹ്‌ഫിൽ കാതണി ഉത്സവം; സെപ്‌റ്റംബർ മൂന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെയാണ് ആഘോഷം

കാസർകോട്: പിഞ്ചോമന മക്കൾക്ക് കാത് കുത്താൻ കൊതിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ 'സഫർ മെഹ്‌ഫിൽ' കാതണി ഉത്സവം സീസൺ -2 ൽ പങ്കടുക്കാൻ അവസരം. പിഞ്ചുമക്കളുടെ കാതുകുത്തൽ ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് കിഡ്‌സ്. കുഞ്ഞുക്കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളും മനം നിറയ...

- more -

The Latest