മുല്ലപ്പെരിയാർ: തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ വിലക്ക് ; മലയാള സിനിമാതാരങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തമിഴ് സംഘടന

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമാതാരങ്ങൾക്ക് , തമിഴ് സിനിമയിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് തമിഴക വാഴ് വുരുമൈ സംഘം അധ്യക്ഷൻ വേൽമുരുകൻ. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ ഡാം തകരുമെന്നും അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ...

- more -

The Latest