സർവാൻസ്‌ യു.എ.ഇ പ്രീമിയർ ലീഗ്: ടീം റോക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം യൂണിവേഴ്സൽ ബോസ്ക്രിസ് ഗെയ്ൽ നിർവഹിച്ചു

ദുബായ് : ടീം റോക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം യൂണിവേഴ്സൽ ബോസ് ക്രിസ് ഗെയ്ൽ നിർവഹിച്ചു. ക്രിസ് ഗെയ്ൽ റോക്ക് ബാൻഡ്‌ ടീം ഓണർ ബാത്തിഷ ഗോൾഡ് സൂക്കിന് കൈമാറിയാണ് ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 26ന് രാത്രി 10.30 മണിക്ക് ഷാർജ സ്കൈ സ്...

- more -

The Latest