താൻ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത വേഷം; തമിഴ് സിനിമ ‘ചിത്തിരെ സെവ്വാന’ത്തിലെ ലുക്ക് പങ്കുവെച്ച് റിമ കല്ലിങ്കൽ

തൻ്റെ തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ ലുക്ക് പങ്കുവെച്ച് നടി റിമ കല്ലിങ്കൽ. ‘ചിത്തിരെ സെവ്വാനം’ എന്ന പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നടി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ‘പൊലീസ് ലുക്ക്’ പങ്കുവെച്ച നടി താൻ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത വേഷമാണ് ഇതെന്ന് വ...

- more -

The Latest