ചിത്താരിപ്പുഴയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി 2,00,000 രൂപ; ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിനും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും മുന്‍തൂക്കം; അജാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു

കാസർകോട്: ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിന് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി അജാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ സബീഷ് അവതരിപ്പിച്ചു. ശുചിത്വ - മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 51,00,000 രൂപയാണ് ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗാര്‍ഹിക...

- more -
സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാര നിറവിൽ ചിത്താരി ക്ഷീരവ്യവസായ സംഘം; തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ 314 പരമ്പരാഗത ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന്

കാസര്‍കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ഷീരസഹകരണ സംഘത്തിനുള്ള ഡോ. വർഗീസ് കുര്യൻ പുരസ്‌കാര നേട്ടത്തിന്‍റെ നിറവിൽ ചിത്താരി ക്ഷീരവ്യവസായസംഘം. സംസ്ഥാന ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് നൽകുന്ന പുരസ്‌കാരം ഫെബ്രുവരി 11ന് കൊല്ലത്ത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനിൽനിന്ന...

- more -

The Latest