ചിരഞ്ജീവിക്കൊപ്പം ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് യുവതിയല്ല; വ്യാജവാർത്ത നൽകിയവർക്കെതിരെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോർഡ്

നടൻ ചിരഞ്ജീവിക്കൊപ്പം ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് യുവതിയെന്ന് വ്യാജവാർത്ത നൽകിയവർക്ക് എതിരെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോർഡ്. ശബരിമലയിൽ ചിരഞ്ജീവിക്കൊപ്പം സ്ത്രീയെ കടത്തിവിട്ടതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ. അനന്തഗോപൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ...

- more -

The Latest