ചൈനീസ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്: ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, ചൈനീസ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ. സൈനികരോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ചൈനീസ് നിർമിത ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന് ...

- more -

The Latest