മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ചൈന മോതിരങ്ങള്‍ നിരോധിക്കും; മോതിരങ്ങള്‍ വില്‍പ്പന നടത്തുന്ന കടകളില്‍ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാപോലീസ് മേധാവി; കാരണം അറിയാം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ വിപണികളില്‍ ചുരുങ്ങിയ വിലയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മെറ്റല്‍ നിര്‍മിതമായ ചൈന മോതിരം നിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാപോലീസ് മേധാവി യു.അബ്ദുല്‍ കരീം അറിയിച്ചു. മോതിരങ്ങള്‍ വില്‍പ്പന നടത്തുന്ന കടകളില്‍ പര...

- more -

The Latest