മുസ്‌ലിം വനിതകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി; കർണാടകയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റിട്ട ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ

കർണാടകയിൽ മുസ്‌ലിം വനിതകൾക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റിട്ട ആർ.എസ്.എസ്പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ. റായ്ച്ചൂർ സ്വദേശി രാജു തമ്പക് എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാൾ ‘ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ്’ എന്ന...

- more -