കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും പ്രത്യേക കട്ടിലുകളില്‍ ഉറങ്ങേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുക

രണ്ട് വയസിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കൊപ്പം ഒരേ കിടക്കയില്‍ ഉറങ്ങരുതെന്ന് ഒരു പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മാതാപിതാക്കള്‍ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം, അവരുടെ സ്വകാര്യത ആസ്വദിക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട ഉറക്കത്തോടെ കു...

- more -

The Latest