സുനാമി ഭീതി, മുകളില്‍ ജീവനുള്ളത്, മധ്യത്തില്‍ ചത്തത് എന്നതാണ് രീതി; ശക്തമായ നടപടികൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നു

കോട്ടയം: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിക്കുന്ന സുനാമി ഇറച്ചിയുടെ (ചത്ത കോഴിയുടെ ഇറച്ചി) വിൽപന കോട്ടയത്തും വ്യാപകമെന്ന് രഹസ്യവിവരം. ചത്തവയെ സൗജന്യമായാണ് കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവ ജീവനുള്ളവയ്‌ക്കാപ്പം ലോറികളില്‍ കേരളത്തിലെത്തിക്കും. മുകള്‍...

- more -

The Latest