മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്യൂബാ സന്ദര്‍ശനം രാഷ്ട്രീയ തീര്‍ത്ഥാടനം; ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ക്യൂബ സന്ദര്‍ശനത്തെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്യൂബാ സന്ദര്‍ശനം രാഷ്ട്രീയ തീര്‍ത്ഥാടനം ആണെന്നായിരുന്നു ഗവര്‍ണറുടെ പരിഹാസം. മുഖ്യമന്ത...

- more -

The Latest