ചെർക്കളം അബ്ദുല്ലയുടെ വിയോഗം മുസ്ലിം ലീഗിന് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി; നേതൃനിരയിൽ വേണ്ടത് ചേർക്കളത്തെ പോലുള്ള കരുത്തനായ നേതാവ്; കാസർകോട് നഗര സഭയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എങ്ങനെ ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.? ലീഗ് അണികൾക്കിടയിൽ ചർച്ച സജീവം

സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്: ഭാഗം- 02 കാസർകോട്: പുതു തലമുറയിലുള്ള ചിലർക്ക് പഴെയ നേതൃ നിരയോടുള്ള (ചില നേതാക്കളോടുള്ള) വൈരുധ്യമാണ് കാസർകോട് നഗരസഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു. നഗര സഭയ...

- more -

The Latest