ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹ നവതി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം; ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമായ അധ്യായമാണ് ഗുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹമെന്ന് സ്പീക്കര്‍ എം.ബി.രാജേഷ്

കാസർകോട്: ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമായ അധ്യായമെന്ന നിലയില്‍ വായിച്ച് അടച്ചു വെയ്യക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രം. ഇന്നും വഴികാട്ടിയായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരേടാണതെന്ന് സ്പീക്കര്‍ എം.ബി.രാജേഷ് . ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹ സമര...

- more -

The Latest