ഫാം ലൈവ് ലിഹുഡ് പദ്ധതി: ചെമ്മനാട് ആലിച്ചേരിയിൽ ഫ്രൂട്ട് പ്രോസ്സസ്സിങ് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കാസർകോട്: കാസർകോട് ബ്ലോക്കിലെ ചെമ്മനാട് ആലിച്ചേരിയിൽ ഫാം ലൈവ് ലിഹുഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച മധുരിമ ഫ്രൂട്ട് പ്രോസ്സസ്സിങ് യൂണിറ്റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി. ടി സുരേന്ദ്രൻ നിർവ്വഹിച്ചു. ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്...

- more -

The Latest