നിയമം പാലിക്കാത്ത ബസുകൾ ഇനി കുടുങ്ങും; ചെർക്കള നഗരത്തിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു

ചെർക്കള / കാസർകോട്: കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ചെർക്കള യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെർക്കള ടൗൺ സർക്കിളിൽ മൂന്ന് സി.സി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. വ്യാപാരികളുടെയും ബസ്സ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിട ഉടമയുടെയും സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ...

- more -

The Latest