നടന്‍ സൂര്യയെ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ; വാഗ്ദാനവുമായി ഹിന്ദു മക്കള്‍ കക്ഷി നേതാവ് ധര്‍മ

നടന്‍ സൂര്യയെചെരുപ്പൂരി അടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഹിന്ദു മക്കള്‍ കക്ഷി നേതാവ് ധര്‍മ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നയാള്‍ക്ക്പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അര്‍ജുന്‍ സമ്പത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്നാണ് ധർമ പറഞ്ഞത് . സൂര്യ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും...

- more -

The Latest