ജില്ലയിൽ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം; ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി കാസര്‍കോട്, ബേക്കല്‍, ചന്തേര പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ 2022 ഡിസംബര്‍, 2023 ജനുവരി മാസങ്ങളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവെച്ചതിന് കാസര്‍കോട്, ബേക്കല്‍, ചന്തേര എന്നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ യഥാക്രമം ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടി. കാസര്‍കോട് പോലീസ് സ്റ്റ...

- more -

The Latest