എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും ചാനൽ ആർബിയുടെ ക്രിസ്തുമസ് ദിനാശംസകള്‍

ഇതാ വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസിന്‍റെ മംഗള സംഗീതം ഉയരുന്നു, ദേവാലയങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥനാ നിര്‍ഭരവും അലങ്കാര പോലിമയിലും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു…മഞ്ഞണിഞ്ഞ രാവില്‍ ഈ മണ്ണിനെ പുളകമണിയിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിനു ശാന്തിയും സമാധാനവും രക്ഷയും നല്‍കുവാനായി ദൈവപുത്രന്‍ ഈ...

- more -

The Latest