കരവിരുതിൽ കുഞ്ഞു ശില്പികളും കുട്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞരും; റവന്യൂ ജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ ശാസ്‌ത്ര ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി; സംസ്ഥാന മേള നവംബർ അവസാനവാരം

അമ്പലത്തറ / കാസര്‍കോട്: ചരിത്ര തേരോട്ടങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട അമ്പലത്തറയിൽ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ ശാസ്‌ത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി. അമ്പലത്തറ ജി.വി.എച്ച്.എസ് സ്‌കൂൾ, ജി.എച്ച്.എസ്‌ പുല്ലൂർ- ഇരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ജില്ലാ മേള നടന്നത്. മേളയുടെ ഭാഗമാ...

- more -

The Latest