കേരള പോലീസിനെ നടുവിൽ നിർത്തി അങ്കം; പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ച ഇടത്ത് ചാണക വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, തടഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ, തുടർന്ന് സംഘട്ടനം

തൃശൂർ: പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചയിടത്ത് ചാണകവെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ശ്രമം നടന്നത് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കാൻ എത്തിയവരെ തടഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകറം രംഗത്തെത്തി. വേദിയിൽ ചാണകവെള്ളം തളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കെ.എസ്‌.യ...

- more -

The Latest