24 മത് കാസറഗോഡ് ജില്ലാ ജൂനിയർ തായ്‌ക്വോണ്ടോ കിരീടം യോദ്ധ അക്കാഡമിക്ക്

കാഞ്ഞങ്ങാട് (കാസർകോട്): നെഹ്‌റു കോളേജിൽ വച്ച് നടന്ന 24മത് ജില്ലാ ജൂനിയർ തായ്‌ക്വോണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാസറഗോഡ് യോദ്ധ തായ്‌ക്വോണ്ടോ അക്കാദമി 91 പോയിന്റ് നേടി ഓവർ ഓൾ കിരീടം നേടി. 77 പോയിന്റ് നേടിയ കാഞ്ഞങ്ങാട് തായ്‌ക്വോണ്ടോ അക്കാദമി രണ്ടാം സ്ഥാന...

- more -

The Latest