കെ റെയിൽ പോകുന്ന ഭൂമിയുടെ സർവെ നമ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഭൂവുടമകൾക്ക് പരിശോധിക്കാം; പദ്ധതി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ അറിയാം

കേരളത്തിൻ്റെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ നാളെ ഏതെങ്കിലുമൊരു തരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന, എഴുതപ്പെടാൻ പോകുന്ന ബൃഹത്തായൊരു പദ്ധതിയാണ് കെ-റെയിൽ അഥവാ സിൽവർലൈൻ എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എന്താണ് കെ റെയിൽ ? എന്തിനാണ് കെ റെയിൽ ? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ്...

- more -
നാളെ കേരള ബഡ്ജറ്റ് : പ്രതീക്ഷകളും വെല്ലുവിളികളും എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം

ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരില്‍ തോമസ് ഐസക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റുകളുടെ തുടര്‍ച്ചയായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന പുതുക്കിയ ബജറ്റെന്ന് മന്ത്രി കെ.എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ തന്നെ സൂചന നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രധാന വെല്ലുവിളികള്‍: കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഇ...

- more -

The Latest