ഹരിത കേരളം മിഷൻ: ചാലിങ്കാല്‍ ഗവ.എല്‍.പി സ്‌കൂളില്‍ മുളന്തുരുത്ത് ഒരുങ്ങുന്നു

കാസർകോട്: ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ സി ഫോര്‍ യു പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ചാലിങ്കാല്‍ ഗവ.എല്‍.പി സ്‌കൂളില്‍ മുളന്തുരുത്ത് ഒരുക്കി പുല്ലൂര്‍ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ പ...

- more -

The Latest