പുതിയ കർമ്മ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് നേതൃസംഗമം ‘ചലനം 2022’

കാസർകോട് : സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വർഷത്തെ പുതിയ കർമ്മ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ച് മുസ്​ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കാസർകോട് ജില്ലാ നേതൃസംഗമം ചലനം 2022 നടന്നു. ബേക്കൽ ഫോർട്ട് റീഗേറ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന സംഗമം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി.കെ. ഫ...

- more -

The Latest