ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പൽ ആശങ്കയിൽ ഇന്ത്യയും; യുവാൻ വാങ് -5 ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു,ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ തുറമുഖം തന്ത്രപ്രധാനമാണ്

ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പലായ യുവാൻ വാങ് -5 ഓഗസ്റ്റ് 16 ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ ശ്രീലങ്കയിലെ ഹമ്പൻതോട്ട തുറമുഖത്ത് എത്തിയതായി ശ്രീലങ്കൻ വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുറമുഖത്ത് കപ്പൽ നങ്കൂരമിടുന്നതിനെ ഇന്ത്യയും സഖ്യകക്ഷികളും എതിർത്തതോടെ യുവാൻ വാങ് -5 ച...

- more -

The Latest