സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു; കൂടുതൽ അറിയാം

സർക്കാർ/സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളായ മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്സി വിഭാഗങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക്...

- more -
സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കാലത്തിന്‍റെ പാഠപുസ്തകം: റഹ് മാൻ തായലങ്ങാടി

കാസർകോട്: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കാലത്തിന്‍റെ പാഠപുസ്തകമാണെന്ന് മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ റഹ് മാൻ തായലങ്ങാടി. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും വിവിധ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലും ജനപ്രതിനിധി...

- more -

The Latest