മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിലെ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് പുതപ്പ് നൽകി സി. എച്ച് വായനശാല

മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ/ കാസര്‍കോട്: പഞ്ചായത്തിലെ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് പുതപ്പ് നൽകി കുന്നിൽ സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക വായനശാല പ്രവർത്തകർ. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പാലിയേറ്റിവ് സംഗമം 'ഒപ്പരം 2020' പരി...

- more -

The Latest