കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രനടപടി സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു: ഗവര്‍ണര്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്രനടപടികള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിലെ വികസനത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കൃത്യതയോടെ നടപ്പി...

- more -

The Latest