മാസപ്പടി കേസിലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസി സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത്; കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സിയിൽ പരിശോധന

മാസപ്പടി കേസിലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണത്തിൽ, അന്വേഷണ സംഘം. തിരുവനന്തപുരത്തെ കെഎസ്ഐഡിസി കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. എസ്എഫ്ഐഒ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അരുൺ പ്രസാദിൻ്റ...

- more -

The Latest