സ്വര്‍ണ്ണ കടത്ത്; കേന്ദ്ര ഏജൻസി പിണറായിക്ക് ക്ലീൻ ചീട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല; അന്വേഷണത്തിൽ എല്ലാം പുറത്തുവരും: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

സ്വര്‍ണ്ണ കള്ളക്കടത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി പിണറായിക്ക് ക്ലീൻ ചീട്ട് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ എല്ലാം പുറത്തുവരുമെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവ് നേതാവ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ബി.ജെ.പിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കൂടി സുരേന്ദ്രന്‍ ഇതിനോടൊപ്പം മാ...

- more -

The Latest