ക്രൂഡോയില്‍ ഇറക്കുമതി; ഇന്ത്യൻ റുപ്പിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്രം, ഡോളര്‍ മതി എല്ലാവര്‍ക്കും

രാജ്യാന്തര വ്യാപാര ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഡോളര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശ കറൻസികളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയില്‍ ക്രയവിക്രയം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെയും റിസര്‍വ് ബാങ്കിൻ്റെയും നീക്കങ്ങള്‍ പാളുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് റഷ്യയും യു....

- more -

The Latest